فرم اطلاع از قانون

دفاتر زنجیره ای ایران سازه در راستای اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و به منظور انجام امور مربوط به ثبت نام در سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت در راستای اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ، آماده خدمت رسانی به هموطنان عزیز می باشد. از ویژگیهای این قانون می توان به عدم نیاز به مجوز ساخت ساختمان و یا پایانکار ساختمانی اشاره نمود از دیگر برتریهای این قانون می توان به معتبرتر بودن سندهای دریافتی نسبت به سندهای مشابه(مانند سندهای ماده ۱۴۷) اشاره نمود، لیکن شرایط خاصی جهت اخذ این سند وجود دارد. لطفا موارد زیر را که در ۲ صفحه جهت آگاهی بیشتر متقاضیان عزیز گردآوری شده است؛ بصورت کامل مطالعه نمائید.

 

افراد واجد شرایط زیر، می توانند از طریق این سامانه،درخواست صدور سند مالکیت نمایند:

 

الف- املاکی که متقاضی می تواند به استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی تقاضای صدور سند مالکیت نمایند به شرح زیر می باشد:

 

۱-     اراضی کشاورزی ، باغات و ساختمان هایی که دارای سابقه ثبت ، به نام اشخاص است ومتقاضی، همه یا قسمتی از آن را به صورت عادی خریداری نموده و موفق به اخذ سند مالکیت نشده است.

۲-     املاکی که دارای سابقه ثبت است و متقاضی ، مالک رسمی مشاعی است و تصرفات وی در محل مجزا شده و به دلیل عدم دسترسی به سایر مالکین مشاعی  ، موفق به اخذ سند مالکیت شش دانگ نشده است.

۳-    املاکی که عرصه آن وقف است و متقاضی عرصه را با حق احداث اعیانی اجاره نموده و موفق به اخذ سند مالکیت اعیانی  نشده است.

 

ب- اراضی و املاکی که مشمول قانون مذکور نمی باشد عبارتست از :

 

۱-     اراضی ملی ، موات و اراضی و املاک متعلق به دولت و مؤسسات دولتی

۲-     اراضی و املاکی که فاقد سابقه ثبت است

۳-    املاک فاقد بنا ، اعم از اینکه محصور یا غیر محصور باشد.

 

۴-    اراضی واملاکی که مالک رسمی آن در قید حیات است و امکان دسترسی به وی جهت تنظیم سند رسمی وجود دارد.

۵-    اراضی و املاکی که مالک رسمی آن فوت نموده و متقاضی جهت انتقال رسمی ملک، به ورثه دسترسی داشته و امکان انتقال رسمی آن از طریق دفتر اسناد رسمی وجود دارد.

برای کسب اطلاع بیش تر و مشاوره رایگان با دفاتر زنجیره ای ایران سازه تماس حاصل فرمائید.

 

طراحی
نظارت
اجرا
محاسبه
نظارت
اجرا
اخبـــار
راه اندازی سامانه ایران سازه