درباره ما

شرکت ایران سازه از سال 1390 کار خود را آغاز نمود و اولین شعبه خود را در شهرستان شهریار دایر نمود. سپس در سال

طراحی
نظارت
اجرا
محاسبه
نظارت
اجرا
ثبت نام سند
کارشناسی رسمی
تهیه نقشه ها
اخبـــار
راه اندازی سامانه ایران سازه